În perioada 27 – 29 noiembrie 2016 au avut loc discuții și dezbateri publice, organizate de Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest, cu privire la administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. De asemenea, a fost dezbătut și cadrul legislativ – Legea 24/2007  privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi.

Întâlnirea face parte din programul proiectului LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul urban din România, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 12 luni (1 martie 2016 – 28 februarie 2017), în trei orașe pilot din România: Timișoara, Cluj-Napoca și București.

În cadrul evenimentului au fost organizate ateliere destinate celor trei grupuri țintă, identificate ca fiind prioritare pentru derularea proiectului, respectiv: comunitate, autoritate publică și mediul de învățământ superior (educație). S-a urmărit construirea unui dialog spre informare și implicare în procesele decizionale ale administrației publice care administrează spațiile verzi, și informarea viitorilor specialiști în spiritul înțelegerii prevederilor legale în procesul de planificare și amenajare a spațiilor publice.

Prima zi a fost destinată întâlnirii cu comunitatea, la care au participat reprezentanți ai Consiliilor Consultative de Cartier din Timișoara (CCC), precum și alte persoane interesate, fiind dezbătute următoarele subiecte:

  • Anchetei sociologice despre percepția spațiilor vezi din România și informații generale despre proiectul LAN-NET, susținut de peis. Alexandru Ciobotă, AsoP România.
  • Aspectelor introductive ale Legii 24/2007, vizând noțiuni și termeni, instrumente ale administrării spațiilor verzi, atribuții și responsabilități care decurg din lege, necesare pentru a înțelege procesul de administrare a spațiilor verzi, susținut de peis. Raluca Rusu, AsoP Vest.
  • Intervențiilor active în procesul legislativ, susținut de Irina Zamfirescu de la Asociația Active Watch
  • Exemplelor de bună practică. Angrenarea comunității în procesul de proiectare a mediului de locuit susținute de peis. Andrei Condoroș, (AsoP Vest), arh. Andreea Pătroi, arh. Loredana Gaiță (Asociația În comunitate)
  • Naturii în urban susținută de peis. Rebecca Bedelean (AsoP Vest).

Cea de a doua zi a fost destinată întâlnirii cu reprezentații autorităților și instituțiilor statului, care operează direct cu Legea 24/2007, precum și cu cei ai mediului profesional și a ONG-urilor locale. Au fost prezenți la eveniment doamna Daniela Nica, șef Serviciu spații verzi și locuri de joacă din cadrul Primăriei Timișoara, doamna Alina Fora din partea Agenției pentru Protecția Mediului Timiș și doamna Alina Călișeru, comisar superior, din partea Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Timiș.

Ultima zi a fost destinată dialogului cu studenții Facultății de Horticultură și Silvicultură (USAMVBT), Facultății de Arhitectură și Urbanism (UPT) și a Facultății de Sociologie și Psihologie (UVT), cu scopul pregătirii viitorilor profesioniști, pentru a înțelege și trata spațiul verde, cu multiplele sale valențe disciplinare, ca o resursă a calității vieții.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.