Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş va organiza, în acestă toamnă, un nou curs de formare a asistenţilor maternali profesionişti. Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare.

Persoanele interesate sunt așteptate pentru a depune o cerere de evaluare la Registratura de la sediul DGASPC Timiș, str. P-ta Regina Maria, nr. 3, Timișoara sau la sediul din Lugoj, strada Timișorii nr. 27-33. Cererile pot fi depuse până în data de 16 octombrie 2015. Cererea va cuprinde trebui să cuprindă și motivația pentru care doreşte sa devină asistent maternal profesionist.

La cererea de evaluare vor fi anexate:

a)      un curriculum vitae al solicitantului

b)      copie după actul de identitate.

c)      copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite.

În urma depunerii cererii, angajatii din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș vor efectua o evaluare socială a persoanei solicitante, care constă în vizite la domiciliul acesteia, discuții cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum și o evaluare psihologică.

Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist, putând fi angajate numai după obținerea acestui document.

Cursurile de formare profesională vor fi  organizate  la sediul DGASPC Timiș și au o durată de minim 60 de ore.

Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament;
  • să aibă în folosinţă o locuinţă care să acopere necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;
  • să aibă vârsta cuprinsă între 25 și 50 de ani;
  • să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau școală profesională.

Conform legii, nu vor putea deveni asistenţi maternali profesionişti persoanele care:

  • au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
  • au fost decăzuţi din drepturile părintesti, sau al căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
  • suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.