Persoanele fizice și juridice care dețin terenuri și animale vor trebui să se prezinte  la sediul Compartimentului Administrare Fond Funciar, P-ţa Victoriei nr. 5, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, de luni până vineri, între orele  8,30 – 10,30, marţi şi joi, între orele 14,00 – 16,00, pentru declararea şi înscrierea datelor în registrul agricol .

În acest sens sunt vizate următoarele categorii de deținători de terenuri și animale:

   persoane fizice cu domiciliul fiscal în Timişoara;
–   persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi;
–   persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Timişoara (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole, unităţi de învăţământ, sanitare, culte recunoscute, unităţile de prestări servicii, ocoalele silvice de stat şi private etc., cu excepţia unităţilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii);
–  persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi,
care deţin pe raza municipiului Timişoara bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viţă-de vie etc.) sau silvice, animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine,  cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii de albine etc.), utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, construcţii etc.

Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol sau la primărie.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente, anexate la declaraţie.

Cei care nu vor declara aceste date pot fi sancționați cu amenzi între 100 și 500 de lei pentru persoanele fizice și între 300 și 1.500 de lei persoanele juridice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.