Pe vremea împăratului Alexie Comnen, în anul 1081, au apărut neînțelegeri între oameni cu privire la importanța sfinților, care era mai bun și care era mai aproape de sufletul lor.

Mulți creștini îl cinsteau pe Vasile cel Mare considerându-l aproape un înger, deoarece prin faptele sale și mai ales prin rostirile sale a reușit să deslușească cel mai bine firea lucrurilor. Pe de altă parte Ioan Gură de Aur se spunea că ar fi potrivnic lui Vasile cel Mare fiind mult mai blând și că iertă foarte repede păcatele oamenilor. Pentru mulți creștini blândețea lui îl făceau mai iubit, vorba lui îndemna mai repede la pocăință și îndreptarea păcatelor.

Alţii înclinau spre Grigorie, pentru că el ar fi întrecut pe toţi vestiţi în învăţătura elinească prin înălţimea, frumuseţea şi cuviinţa cuvântărilor şi scrierilor lui. De aceea ziceau că Grigorie biruie pe toţi şi stă mai presus decât Vasile şi Ioan. Deci, se ajunsese acolo că lumea se împărţise: unii se numeau ioanieni, alţii vasilieni şi alţii grigorieni, şi pricire în cuvinte era pe numele acestor sfinţi.

Se mai spune că după câțiva ani sfinții s-au arătat lui Ioan, arhiereul care păstorea atunci cetatea Evhaitenilor spunându-i:

” Noi, precum vezi, la Dumnezeu una suntem şi nici o împotrivire sau vrajbă nu este între noi. Ci fiecare la timpul său, îndemnaţi fiind de Duhul Sfânt, am scris învăţături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, aşa am învăţat. Nu este între noi, unul întâi şi altul al doilea, şi de vei chema pe unul, vin şi ceilalţi doi. Drept aceea, scoală-te de porunceşte celor ce se pricesc să nu se mai certe pentru noi. Că nevoinţa noastră a fost aceasta, şi cât am fost vii şi după ce am răposat, ca să împăcăm şi să aducem lumea la unire. Împreunează-ne într-o singură zi şi ne prăznuieşte cu bună-cuviinţă. Înştiinţează şi pe urmaşi, că noi una suntem la Dumnezeu şi încredinţează-i că şi noi vom ajuta la mântuirea acelora ce fac pomenirea; căci nouă ni se pare că avem oarecare îndrăznire la Dumnezeu. Acestea zicându-le, s-a părut că ei se suie iarăşi la ceruri, îmbrăcaţi în lumina nespusă şi chemându-se unul pe altul, pe nume”.

Astfel că Ioan Evhaitul a fost cea care a dat Bisericii sărbătoarea aceasta spre a fi prăznuită.

Foto: crestinortodox.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.