anaf timisoara
anaf timisoara

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara informează instituțiile publice finanțate din bugetul de stat, din bugetele fondurilor speciale, precum şi din bugetele instituțiilor publice ale căror cheltuieli de funcționare și de capital se asigură din venituri extrabugetare şi subvenții acordate din bugetul de stat sau din bugetele locale, în funcție de subordonare, că au obligația depunerii datelor şi informațiilor privind numărul de personal şi fondul de salarii utilizat în semestrul I 2016, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 186/1995, republicată în M.O. nr. 7/12.01.1998.

Termenul limita de depunere a situațiilor este 15 iulie 2016.

De asemenea, reamintește că legislația privind salarizarea personalului bugetar s-a schimbat conform Legii nr. 284/2010 și a Legii nr. 63/2011 (pentru învățământ), motiv pentru care anexele (formularele) conțin modificări.

Încadrarea unor instituții publice a fost schimbată conform O.U.G. nr. 96/2012.

Programul informatic ce conține și formularele de completat, poate fi preluat, atât de la trezoreriile operative teritoriale sau de la sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, camera 103, corp A, cât și de pe site-ul instituției (www.dgrfptm.ro – asistență contribuabili – formulare şi programe, – State de funcții conform HG 186/1995); se va utiliza ultima varianta de program, publicată în decembrie 2014 (programul folosit în anul 2015, semestrul I şi semestrul II).

Pentru preluarea formularelor pe suport magnetic este necesar un CD sau stick .

În cazul în care în NOMFISC, în dreptul codului fiscal apare denumirea veche a instituției publice, la întocmirea lucrării se va utiliza denumirea actuală. În adresa care însoțește lucrarea se va preciza faptul că denumirea actuală a instituției nu corespunde cu cea din NOMFISC sau oricare alte modificări.

Preluarea datelor de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, atât pe suport de hârtie (formularele), cât şi pe suport magnetic – CD sau e-mail (numai la adresa: Trezorerie.Judeteana.TM @ mfinante.ro) se va face de către Serviciul Sinteză şi Asistența Elaborării şi Execuției Bugetelor Locale, din cadrul Activității de Trezorerie şi Contabilitate Publică (str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, camera 103, corpul A, telefon/fax: 0256498148 ).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.