(GALERIE FOTO)

SUNTEM CEEA CE MÂNCĂM!

Alimentația corectă ar trebui să fie un subiect important pentru noi toți, însă din păcate doar un mic procent din populație dă  importanță alimentației. Sedentarismul, lipsa orelor fixe de masă, alimente alese necorespunzător, pline de E-uri, pui crescuți artificial, carne măcinată rezultată din amestecuri dubioase, mezeluri cu arome îmbietoare, care nu conțin ceea ce ar trebui acestea sunt alimentele pe care le consumăm zilnic, haotic.

De multe ori dacă mergem într-un restaurant și auzim pe cineva comandând sau întrebând de meniu vegetarian, ne uităm ciudat și ne gândim că ceva nu e în regulă cu persoana respectivă. Total greșit! Putem mânca sănătos și fără să consumăm carne. Aici intervin cei care sunt preocupați de proteine și întreabă: Păi dacă nu mănânci carne de unde îți iei proteinele, pentru că proteina animală este cea mai bună? Lucrurile nu stau chiar așa. Legumele ne dau absolut tot ce avem nevoie. În mod normal cei care consumă carne ar trebui să mănânce aproximativ 30g– 40g, însă realitatea este cu totul diferită. Obișnuim să consumă zilnic 200g de carne și chiar mai mult. Pentru ca această cantitate să fie digerată organismul nostru are nevoie de 8 ore, în schimb hrana vegetală este digerată mult mai repede.

Pentru ca să înțelegem cât mai bine mecanismul alimentației sănătoase prof. Lidia Boje, specialistă în terapii naturale și nutriție a susținut un seminar pe această temă – Seminar de nutriție și bucătărie vegetariană – în care se regăsesc și aspecte teoretice, dar și cele practice în care se gătește vegetarian.

Seminarul va continua și în această săptămână, timișorenii sunt așteptați la Casa Tineretului, marți 8 martie, de  la ora 17.

În continuare iată câteva dintre temele abordate în cadrul seminarului:

Secretul să­nă­tă­ții:

  • Mănâncă cum tre­buie
  • Dormi cum tre­buie
  • Fă miș­care cum tre­buie
  • Să îi tra­tezi pe al­ții cum tre­buie

Un stil de viață mai bun

La ini­ţi­a­tiva O.M.S. în spe­cial după Conferinţa de la Alma Ata, edu­ca­ţia pen­tru să­nă­tate a de­ve­nit o pre­zenţă obli­ga­to­rie şi ne­ce­sară.

Nutriția fac­tor ma­jor în să­nă­ta­tea umană

„Schimbarea di­e­tei, nu a me­di­ca­men­te­lor, ar tre­bui sa fie pri­mul tra­ta­ment, pen­tru cei care au co­les­te­ro­lul mă­rit.” Dr. Dean Ornish, Universitatea California, San Francisco.

Nutriția in­clude toate pro­ce­sele și trans­for­mă­rile pe care ali­men­tele le su­feră în or­ga­nism până la com­pleta lor asi­mi­lare. În con­di­ții nor­male, dacă nu există nici un pro­ces pa­to­lo­gic, o ali­men­ta­ție bună tre­buie să aibă ca ur­mare o nu­tri­ție bună.

Alimentația este un pro­ces vo­lun­tar și con­ști­ent și de aceea, edu­ca­bil. Aceasta de­pinde de o de­ci­zie li­beră a in­di­vi­du­lui. De aceea, ade­ra­rea la obi­ce­iuri ali­men­tare mai să­nă­toase, ne­ce­sită o con­vin­gere pro­fundă.

Alimentația este fără în­do­ială, obi­ce­iul care in­flu­en­țează cel mai mult să­nă­ta­tea oa­me­ni­lor.

Doctorul Osler, re­nu­mi­tul me­dic can­a­dian, spu­nea că: 90 % din toate afec­țiu­nile cu ex­cep­ția in­fec­ți­i­lor și a ac­ci­den­te­lor, sunt strâns le­gate de ali­men­ta­ție.

Nu vă lă­sați amă­giți! Mâncarea sau hră­nește, pu­ri­fică și re­con­stru­iește or­ga­nis­mul, sau dis­truge. Faceți în așa fel ca hrana să vă aducă să­nă­tate nu să fie ca­uză de îm­bol­nă­vire!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.