Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară începe activitatea de distribuire a produselor alimentare.

Distribuirea produselor alimentare se va face din următoarele locații:

 • Pentru persoanele cu handicap grav și accentuat pe str.Cuvin nr.2;
 • Pentru celelalte categoriii sociale distribuirea se va face din depozitul situat pe str.Lorena nr.35;

Distribuirea produselor alimentare se face după următorul program:

Luni: între orele 8.00 – 14.30

Marți:între orele 8.00 – 17.00
Miercuri: între orele 8.00 – 14.30
Joi: între orele 8.00 – 16.00
Vineri: între orele 8.00 – 13.00

Toți beneficiarii care ridică produse alimentare trebuie să prezinte actul de identitate în original și copie.
Pot beneficia de aceste ajutoarealimentare persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) din HG 799/2014 actualizată prin H.G. 627 din 2015.
Față de anii precedenți s-a introdus în plus o nouă categorie de beneficiari și anume, persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană.

Persoanele din această categorie se vor prezenta la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara din Bv.Regele Carol I, nr.10, în vederea completării unei cereri tip (existentă la ghişeu) după următorul program:

Luni: între orele 8.00 – 14.30

Marți:între orele 8.00 – 17.30
Miercuri: între orele 8.00 – 14.30
Joi: între orele 8.00 – 16.30
Vineri: între orele 8.00 – 12.30,

De asemenea, vor trebui prezentate următoarele acte justificative:

 •  actul de identitate valabil al persoanei îndreptățite (copie)
 • actul de identitate valabil al fiecărui membru de familie (copie)
 • certificate de naștere ale copiilor (copie)
 • adeverința de venit ANAF (pentru persoana îndreptățită și pentru membrii familiei care au venit până la 450 lei/lună/persoană), nu mai veche de 30 zile;
 • adeverințe de venit al tuturor membrilor de familie dacă se încadrează în suma de până la 450 lei/lună/persoană,  nu mai veche de 30 zile
 • talon alocație de stat pentru fiecare copil în parte din luna curentă sau luna precedentă.
 • adeverință de șomaj pentru persoana îndreptățită, nu mai veche de 30 zile;
 • adeverință eliberată de către Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultura (APIA).
 • cupon de încadrare în grad de handicap (exclus handicap grav și accentuat), din luna curentă sau luna precedentă.
 • alte acte doveditoare, prin care se poate dovedi venitul de până la 450 lei/lună/persoană

Persoanele care vor depune cereri vor fi înscrise pe listele beneficiarilor de alimente şi li se vor întocmi anchete sociale care să verifice informaţiile furnizate la solicitant.
Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute în lege beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.