Clinicile private de sănătate au tras un semnal de alarmă la începutul acestui an cu privire la deductibilitatea asigurărilor facultative de sănătate.

Astfel că, situația a fost reglementaă de către Ministerul Finanțelor Publice care a transmis că „impozitul lunar se cal­cu­lea­ză prin apli­carea cotei de 16% asupra bazei de cal­cul deter­mi­nată ca di­fe­renţă între venitul net din sa­larii cal­cu­lat prin de­ducerea din ve­nitul brut (…) şi a primelor de asi­gu­rare vo­lun­tară de sănătate su­por­tate de an­ga­jaţi, astfel încât la nivelul anu­lui să nu depăşească echiva­lentul în lei al sumei de 400 de euro”.

De asemenea, se precizează că noul Cod Fiscal nu face referire în md expres și nu condiționează tipurile de asigurări voluntare de sănătate care sunt prevăzute în Legea 95/2006

Asigurările voluntare de sănătate pot fi, în sensul prezentei legi, asigurări de tip complementar și substitutiv.
(1) Asigurările voluntare de sănătate de tip complementar suportă total sau parțial plata serviciilor excluse parțial sau total din pachetul de beneficii medicale de bază, coplăți
(2) Asigurările voluntare de sănătate de tip suplimentar suportă total sau parțial plata pentru orice tip de servicii exceptate din pachetul de beneficii medicale de bază, opțiunea pentru un anumit personal medical, solicitarea unei a doua opinii medicale, condiții hoteliere superioare, alte servicii medicale specificate în polița de asigurare.

Sunt eligibile pentru serviciile oferite de sistemul de asigurări voluntare de sănătate de tip complementar orice persoane, care obțin venituri din salarii care se supun impozitului pe venit sau realizează venituri din activități desfășurate de persoane care exercită profesii liberale sau autorizate potrivit legii să desfășoare activități independente, care sunt asigurate în temeiul Legii asigurărilor sociale de sănătate și au contribuția la Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate achitată la zi, atât din partea angajatorului cât și a angajatului. Nu pot beneficia de asigurări voluntare de sănătate persoanele care beneficiază de asigurări sociale de sănatate fără plata contribuției în condițiile legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.