mercedes Robu
mercedes Robu

Nicolae Robu a primit o limuzină Mercedes de la Retim, în baza hotărârii nr.7 din 07.10.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Retim. Ulterior, consilierii locali au aprobat  preluarea în folosință cu titlu gratuit a autoturismului prin HCL 595/09.12.2014.

Este o singură problemă: Legea, precum și o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, ne arată că hotărîrea AGA din 7.10.2014 este lovită de nulitate absolută

Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar la RETIM, deținând un procent de 50% din acțiuni. Consiliul Local este reprezentat ca acționar la societatea Retim de un consilier local, pe baza unui mandat general de reprezentare emis în urma unui HCL.

Cel puțin, în decursul ultimilor trei ani, la Adunările Generale ale Acționarilor(AGA) Retim, persoana mandatată a participat și a votat fără să dețină o procură specială, așa cum prevede legea.

Practic, trebuia să existe un HCL pentru fiecare adunare generală

În acest caz, orice consilier local, sau orice persoană interesată poate solicita în instanță o acțiune în anulare a hotărârii AGA pentru motiv de nulitate absolută(vezi mai jos hotărârea ÎCCJ). De altfel, poate solicita anularea tuturor hotărârilor AGA Retim unde nu a fost delegat un reprezentant prin mandat distinct.

INCOMPETENȚĂ: Interesant este faptul că toți juriștii de la primăria Timișoara trec cu vederea, de mai mulți ani, un aspect atât de important care afectează  toate societățile unde este acționar Municipiul Timișoara. De asemenea, în această situație Nicolae Robu va fi nevoit să predea autoturismul marca Mercedes la Retim.

Hotărârea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Detalii din lege

Art. 125 (1) din Legea nr.31/1990 „Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală„. Astfel, Consiliul Local trebuia să împuternicească o persoană, sau aceeași persoană, la fiecare adunare generală printr-un HCL. Neexistând o împuternicire validă, prezenta acţionarilor RETIM la AGA, care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, nu a fost satisfăcută.

În acest caz nerespectarea cerinţelor referitoare la convocarea adunării generale constituie motiv de nulitate absolută,  care poate fi invocat de orice parte interesată, neavând termen de prescripție.

Art.132. (3) din Legea nr.31/1990  „Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată”

Mai mult, decizia nr.742/2011 din dosarul nr. 9358/1/2010 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie motivează faptul că mandatul general nu este valid:

Legea societăţilor comerciale nu cere existenţa unei procuri autentice pentru reprezentarea acţionarului în adunarea generală, dar este evidentă necesitatea unei procuri scrise pentru a permite secretariatului adunării să verifice întrunirea cvorumului.

Introducând conceptul de „procură specială” legiuitorul a înţeles să impună existenţa unui mandat distinct pentru fiecare adunare generală. Procura respectivă trebuie să aibă un conţinut din care să rezulte fără dubiu limitele în care reprezentantul poate vota în numele acţionarului absent.

Din această perspectivă se apreciază că o procură care acordă reprezentantului putere discreţionară de vot pentru anumite probleme înscrise în ordinea de zi sau pentru alte probleme, în afara ordinii de zi este nulă.

Or, în speţă mandatul dat, a fost un mandat general fapt ce încalcă dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990” se arată în hotărârea ÎCCJ.

vezi aici hotărârea ÎCCJ: http://iccj.scj.ro/cautare.php?id=61395

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.