Începând de astăzi, firmele bănățene interesate să obțină marca “Made in Banat” sunt așteptate la sediul CCIA Timiș pentru a intra în posesia Ghidului Made in Banat, în vederea depunerii dosarelor de candidatură.

Documentul conține procedurile, criteriile și documentația privind acordarea mărcii.

Cerințele obligatorii privind acordarea mărcii „Made in Banat” sunt următoarele:

  • Producătorul / prestatorul de servicii are sediul social sau își desfășoară activitatea în regiunea transfrontalieră România-Serbia (Banatul românesc și Banatul sârbesc);
  • Proveniența / costul resurselor materiale / umane utilizate în realizarea produsului alimentar / serviciului este din regiunea vizată de proiect, în procent de minim 51%;
  • Produsele nealimentare sunt însoțite de o declarație de calitate / performanță;
  • Producătorul / prestatorul de servicii îndeplinește condițiile legale de funcționare din punct de vedere sanitar-veterinar, sănătate publică, protecția mediului, protecția  consumatorului;
  • Producătorul / prestatorul de servicii are implementat sau în curs de implementare un sistem de management al calității (ISO 22000:2005, pentru produse alimentare; ISO 9001:2008, pentru produse nealimentare), precum și sistemul de management de mediu conform 14001:2005;
  • Situația / capacitatea tehnică de producție și situația economico-financiară (capacitatea financiară) a producătorului / prestatorului de servicii se demonstrează prin documente justificative: capacitatea de producție – documente justificative de producție anuală / continuitate pe ultimii 3 ani de activitate; capacitatea financiară: bilanțul contabil pe ultimii 3 ani / cont de profit și pierderi și cifră de afaceri.

Criteriile obligatorii pentru fiecare produs/serviciu din cele 14 grupe de produse și servicii conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor pentru înregistrarea mărcilor a WIPO (Organizația Internațională a Proprietății Intelectuale) trebuie îndeplinite cumulativ, neîndeplinirea uneia dintre condiții conducând la descalificarea cererii producătorului în etapa verificării documentației, fără posibilitatea intrării în a doua etapă a verificării și selectării  produsului/serviciului propus pentru înregistrarea mărcii.

Pe perioada derulării proiectului, acordarea mărcii „Made in Banat” este gratuită pentru un număr de 11 solicitanți, din România și din Serbia.

Reamintim că proiectul MADE IN BANAT este finanțat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia şi este derulat de CCIA Timiș în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Timiș (ADETIM), Camera Economică Regională Pancevo, Camera Economică Regională Zrenjanin şi Camera Economică Regională Kikinda.

Proiectul vizează creșterea competitivității IMM-urilor care realizează produse și servicii  tradiționale, specifice regiunii Banatului istoric, prin promovarea acestora sub marca „Made in Banat”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.