Primăria Municipiului Timișoara a anunțat astăzi că persoanele care deţin cupon individual de ajutor şi nu încă au ridicat produsele alimentare, se pot prezenta la unul din cele două depozite situate pe str. Lorena nr. 35 (clădirea de ateliere a Liceului Tudor Tănăsescu) şi, respectiv, strada str. Cuvin nr. 2 (clădirea Liceului I.C.Brătianu), unde continuă distribuirea acestor produse prin Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate 2014.

Pachetele de la UE conțin produse neperisabile și anume: făină de grâu, mălai, zahăr, ulei, macaroane, orez, conserve din carne de vită, conserve din carne de porc și pateu.

În plus, începând cu data de 12.01.2015, la depozitul situat pe strada str. Cuvin nr. 2 se pot prezenta pentru a ridica produsele alimentare persoanele care au obţinut calitatea de beneficiar în perioada 01.08.2014 – 31.08.2014 şi o deţin şi în prezent. Acestea vor primi ajutoare alimentare pe baza listelor suplimentare. La ridicarea produselor trebuie prezentat, pe lângă actul de identitate (în original şi copie xerox), şi documentul (în original şi copie xerox) care atestă încadrarea într-una din categoriile de beneficiari.

Program de distribuire a produselor alimentare este:

 • Luni: 8.00 – 14.30
 • Marţi: 8.00 – 17.30
 • Miercuri: 8.00 – 14.30
 • Joi: 8.00 – 16.30
 • Vineri: 8.00 – 13.00.

Amintim că destinatarii finali care au primit ajutor, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014, sunt:

 • familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
 • şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
 • pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;
 • persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi si copii, etc

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.