Pentru a veni în sprijinul agenţilor economici care operează în agricultură, industria agro-alimentară, industria lemnului, transporturi, turism afectați de fenomenele meteorologice din acest an CCIAT eliberează avize de forţă majoră care exonerează firma de răspunderea contractuală.

Emiterea avizului de atestare a cazului de forță majoră presupune câteva obligaţii. Astfel, solicitantul se poate adresa în scris CCIAT, prezentând cauza de forță majoră, unde și când a fost localizată, ce efecte a produs, cu ce consecințe fizice și valorice și cum se justifică acestea. De asemenea, se va prezenta unde și la ce foloseste avizul de atestare a forței majore pe care l-a solicitat.

Avizul de forță majoră se emite în baza documentelor doveditoare (originale sau copii xerox conforme cu originalul). Documentele vor cuprinde: contractul comercial afectat din evenimentul de forță majoră, cuprinzând clauza de forță majoră;  atestări de la organele, autoritățile și instituțiile abilitate, de la caz la caz (altele decât CCIAT), privind existența și efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii și încetarii evenimentului; notificări adresate partenerului contractual în legatură cu aparitia evenimentului invocat și efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale; Planșe fotografice realizate înaintea, pe parcursul și eventual după producerea evenimentului (dacă este cazul); Evaluări / experitize efectuate de experți autorizați asupra fenomenului precum și a daunelor suferite.

Conform Legii nr. 335 / 2007, Camerele de Comerţ şi Industrie din România sunt singurele instituții abilitate legal să avizeze existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor şi să emită certificate de forţă majoră.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.