„Aquatim a respectat și va respecta întotdeauna prevederile legale. Prin urmare, şi pe cele referitoare la majorarea prețului serviciilor prestate, servicii de utilitate publică. În textul publicat de siteul dumneavoastră faceţi referire la un act emis de Adunarea Generala a Acționarilor Aquatim, dar în acest act nu este vorba despre aprobarea unui nou preț al serviciilor de apă și de canalizare, cum credeţi, ci de aprobarea unei strategii /politici tarifare, strategie impusă de Ghidul solicitantului pentru POIM- AP3, OS 3.2, în vederea obținerii finanțării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”. Valoarea totală a acestui proiect se ridică la suma de 179.999.699 euro (fără TVA), din care 85% reprezintă finanțare nerambursabilă. Este cel mai mare proiect din județul Timiș de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare.

Obținerea hotărârii AGA Aquatim este doar un pas preliminar în actualizarea Planului anual de evoluţie a tarifelor, deoarece, conform legislației în vigoare, fiecare unitate administrativ teritorială, membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-canal Timiș (ADI), trebuie să acorde un mandat special reprezentantului în ADI, pentru a vota această strategie. Acest mandat se acordă prin hotărâre de consiliu local. Reprezentanții ADI, astfel împuterniciți, urmează să aprobe strategia tarifară printr-o hotărâre a adunării generale a asociaților. Abia în acest moment se poate trece la semnarea unui act adițional la contractul de delegare, noua strategie întrând în vigoare.

Dar nici după aprobarea acestei strategii tarifare, de fapt, nu se majorează automat preţul serviciilor prestate de către societatea noastră, deoarece majorarea tarifelor trebuie să urmeze o procedură specifică, conform Ordinului ANRSC nr. 65/2007, procedură care nu a fost și nu va fi niciodată încălcată de Aquatim S.A.

În consecință, este clar că nu poate fi vorba despre nicio majorare ilegală a tarifelor, sau de vreo încălcare a legislației și a contractului de delegare, Aquatim respectând toate prevederile legale în vigoare, sub atenta monitorizare a Ministerului Fondurilor Europene, a Ministerului Mediului și a autorităților locale.

Întreg procesul de pregătire a proiectului mare de investiții din fonduri europene (POIM), ce include aprobarea strategiei tarifare, este unul transparent, atât pentru părțile implicate, cât şi pentru opinia publică. Aquatim a colaborat continuu, pe durata pregătirii proiectului POIM, cu administrațiile locale la stabilirea priorităților de investiții în localitățile respective, investiții pentru care solicită finanțare nerambursabilă din fonduri europene. Majorarea prețurilor serviciilor se va face numai după semnarea contractului de finanțare și obținerea tuturor aprobărilor necesare.

Prețul apei în Timișoara este unul dintre cele mai mici din țară. Pentru exemplificare, tariful Aquatim la apă potabilă este de 2,85 lei/mc, fără TVA, în timp ce primele trei tarife din țară sunt 4,96 lei/mc, 4,62 lei/mc și 4,22 lei/mc (fără TVA) – date valabile la 31.12.2017.

Cât priveşte Fundația Aquatim, înfiinţarea ei este un efort pe care societatea de apă și canalizare și l-a asumat, pentru a juca un rol şi mai activ în viaţa comunităţii. Fundația Aquatim se va implica în dezvoltarea muzeului apei și atragerea de fonduri în acest sens, dar şi într-o serie de acţiuni şi activitaţi educaţionale, ştiinţifice şi culturale. Aquatim şi-a propus să introducă în circuitul public clădiri de patrimoniu industrial, cu valoare de monumente istorice, care să contureze mai pregnant profilul cultural al Timişoarei şi al Banatului, în contextul în care Timişoara va fi Capitală Culturală a Europei, în anul 2021.

Pentru înființarea fundației, Aquatim a urmat toți pașii legali necesari constituirii acestei entităţi, Consiliul de administrație al societății hotărând înființarea acesteia, informând apoi, pentru transparență totală, toți acționarii Aquatim, prin transmiterea tuturor documentelor atașate Convocatorului la ședința din data de 17.09.2018, potrivit prevederilor legale”

Articolul inițial: http://www.pentrutimisoara.ro/stiri_timisoara/pretul-apei-va-fi-majorat-ilegal-cu-15-in-timisoara-si-in-54-de-localitati-din-timis-adrian-bodo-direct-implicat-in-infiintarea-fundatiei-aquatim-si-in-majorarea-preturilor.html